ریست و رجیستر کنترل جادویی

ریست و رجیستر کنترل جادویی/ منظور از کنترل های جادویی یاهمان Majic motion کنترل های موسی هستند که از طریق وایرلس با تلویزیون در ارتباطند.(ریست و رجیستر کنترل هوشمند) این کنترل ها بدلیل داشت ارتباط...