نحوه خواندن کد و شماره قطعات الکترونیک

نحوه ی خواندن کد و شماره قطعات الکترونیک ، نحوه خواندن کد و شماره قطعات الکترونیک ، در پایان این مطلب خواهیم آموخت: مقاومت های معمولی مقاومت های smd سلف خازن الکترولیت dip خازن الکترولیت...