حذف شدن کانال های آذرست

حذف شدن کانال های آذرست (آذربایجان) از صبح شنبه تاریخ ۹بهمن ۱۴۰۰ برابر با۲۹ ژانویه ۲۰۲۲ میلادی، تمامی کانالهای تلویزیونی مسیر آذرست حذف شده اند. بنابر اعلام خبر گذاری «ریپورت» آذربایجان فرمت کانالهای ماهواره ای...